Uusimmat viitteet

 • Hotellien huonehintojen ja hinnoittelun vertailu, case: Imatran Kylpylä, Holiday Club Saimaa ja Kylpylähotelli Rauhalahti 

  Vertanen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli seurata Imatran Kylpylän, Holiday Club Saimaan ja Kylpylähotelli Rauhalahden huonehintoja lokakuun 2013 ajan. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten huonehinta vaihtelee kussakin hotellissa ...
 • Interaktiivisen tapahtumakahvilan liiketoimintasuunnitelma 

  Lumisalmi, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda liiketoimintasuunnitelma toistaiseksi vain ajatuksen tasolla olemassa olevalle konseptiltaan hyvin erilaistetulle kahvilayritykselle. Työllä ei ollut ulkopuolista toimeksiantajaa, ...
 • Matkailun kestävä kehittäminen Etelä-Suomessa: teoriaa, käytännön toimintamalleja ja yritysesimerkkejä 

  Mälkiä, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Imatran Seudun kehitysyhtiön verkkosivuille materiaalia kestävästä matkailusta ja ekologisuudesta. Tavoitteena oli tehdä mielenkiintoinen ja selkokielinen kestävän kehityksen ...
 • Asiakkuuksien hallinta ohjelmapalveluyrityksissä Etelä-Karjalassa 

  Nurmilinna, Netta; Juutilainen, Sandra (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia järjestelmiä ohjelmapalveluyritykset Etelä-Karjalassa käyttävät apuna asiakkuuksien hallinnassaan. Työtä varten tutkittiin asiakkuudenhallintaan liittyvää ...
 • M/S Camillan kanava- ja saaristoristeilyn reittiselostusten uudistaminen 

  Natri, Suvi-Tuulikki; Tiainen, Mira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä uudet reittiselostukset lappeenrantalaisen risteilyaluksen m/s Camillan kanava- ja saaristoristeilylle. Toimeksianto tuli Karelia Lines Oy:ltä. Tavoitteena oli luoda toimivat, selkeät ...
 • Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä 

  Koponen, Anne-Marie (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Innovaatiojohtamista ja innovaatioiden merkitystä yrityksille on tutkittu paljon, mutta matkailualaan liittyviä tutkimuksia ei juuri ole tehty. Innovaatiojohtamisen merkitys innovatiivisille yrityksille on tärkeä. ...
 • Venäläisten asiakkaiden tyytyväisyys palvelutapahtumaan Imatran Kylpylässä 

  Jäppinen, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää venäläisten asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelutapahtumaan Imatran Kylpylässä. Tutkimuksessa otettiin huomioon Imatran Kylpylän henkilökunnan ammattitaito, palvelun laadullinen ...
 • Suomalaisen matkailuyrityksen etabloituminen Venäjän markkinoille, case: Sokos Hotels 

  Lattu, Salla-Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miksi suomalainen matkailuyritys haluaa laajentaa toimintaansa Venäjälle. Tutkimuksessa haluttiin myös tarkastella Venäjän-liiketoimintaa harjoittavien suomalaisten ...
 • Taavetin Lomakeskuksen markkinointi ja palveluiden kehittäminen venäläisille asiakkaille 

  Ståhl, Katja; Nykänen, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Taavetin Lomakeskuksen palveluita voisi kehittää ja markkinoida venäläisille asiakkaille. Aihe opinnäytetyöhön syntyi yrittäjän halusta vastata kasvavan venäläisasiakaskunnan ...
 • Strategic Management in a Hotel 

  Bardis, Penelope (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  The aim of this research was to observe features and factors that affect a hospitality industry organization. In particular, the researched organization was a big hotel situated in Corfu, Greece. The purpose was to examine ...
 • Tapahtumien suunnittelu, case: Holiday Club Saimaan jääareena 

  Kangasmäki, Kaisa; Iljin, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia erilaisia tapahtumasuunnitelmia Holiday Club Saimaan jääareenalle. Tarkoituksena oli lisätä jääareenan käyttöä. Tapahtumasuunnitelmat laadittiin eri kohderyhmille: koululaisille, opiskelijoille, ...
 • Ekomatkailuyritykset Suomessa 

  Lakka, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia eko- ja luontomatkailuyrityksiä Suomessa. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ekomatkailuyrityksiä Suomesta löytyy vai ovatko yritykset enemmänkin luontomatkailuyrityksiä, ...
 • Etelä-Karjalan low budget -majoitusyritysten liiketoiminnalliset haasteet 

  Purtonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Etelä-Karjalan low budget – majoitusyritysten liiketoiminnallisia haasteita markkinoinnin näkökulmasta. Aihe oli ajankohtainen ihmisten kulutustottumusten muuttumisen myötä, mikä osaltaan ...
 • Lappeenrannan lentokentän henkilökuljetusten kehitysmahdollisuudet 

  Luukas, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Lappeenrannan lentokentälle menevien ja sieltä lähtevien kuljetuspalveluiden kehitysmahdollisuuksia. Kuljetuspalveluista perehdyttiin erityisesti taksi- ja linja-autoliikenteeseen sekä käsiteltiin ...
 • Arabikevään vaikutukset suomalaiseen valmismatkailuun Egyptissä 

  Soikkeli, Ulrika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja tutkia arabikevään vaikutuksia suo-malaisten valmismatkailuun Egyptissä. Tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: miten suomalaisten valmismatkailijoiden luottamus Egyptiin ...

Näytä lisää