Uusimmat viitteet

 • Opas kotiutuvalle rintasyöpäleikatulle potilaalle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä 

  Vottonen, Jasmina; Luhtanen, Niina; Suninen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hyvän potilasoppaan ja -ohjauksen sisältöä, selvittää rintasyöpää sairastavan potilaan tarvitsemia ohjeita leikkauksen jälkeen ja tuottaa kirjallinen opas kotiutuvalle ...
 • Huumeet, raskaus ja vastasyntynyt -Opas KostamoKodin päihdeäideille 

  Vallius, Mikko; Härkönen , Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kuvitettu opas KostamoKodissa asuville päihdeäideille huumausaineiden aiheuttamista haittavaikutuksista sikiölle ja vastasyntyneelle. Oppaassa kerrotaan myös vastasyntyneen ...
 • Ikäihmisen kokemus kotona asumisen turvallisuudesta haja-asutusalueella 

  Kola, Aino; Kettunen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella ikäihmisten  kotona asumisen turvallisuutta heidän näkökulmastaan. Tavoitteena on saada ikäihmisiltä kokemusperäistä tietoa kotona asumisen turvallisuudesta ja koota kehittämisehdotuksia ...
 • Osallistava teematunti sukupuolitaudeista peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille 

  Dufva, Anneliini; Raivo, Emmiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota nuorille osallistavan teematunnin kautta luotettavaa tietoa sukupuolitaudeista. Tavoitteena oli luoda sensitiivisestä aiheesta mahdollisimman helposti kohderyhmää ...
 • Jokainen on arvokas : päihteidenkäyttäjien ammatillista kohtaamista edistävät ja estävät tekijät 

  Ikonen, Heini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat päihteidenkäyttäjiä hoitotyön eri ympäristöissä. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa terveydenhuollon henkilöstön ja ...
 • Kielitaidon haasteet terveysalalla ja ammattikorkeakoulujen terveysalan opinnäytetöissä : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kristersson, Milja; Mäkelä, Nea; Niskanen, Jasmin (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kielitaidon haasteita terveysalalla ja ammattikorkeakoulujen terveysalan opinnäytetöissä. Tavoitteena oli koota yhteen aiemmin tutkittua tietoa kielitaidosta terveysalalla ja ...
 • Tiedonkulku sairaalan ja kotihoidon välillä : potilasturvallisuuden varmistaminen kotiutustilanteessa 

  Inkeroinen, Anniina; Siirasto, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia tiedonkulun toteutumisesta kotiutustilanteessa sairaalan ja kotihoidon välillä. Keskeisenä näkökulmana opinnäytetyössä oli potilasturvallisuuden varmistaminen. ...
 • Ikääntyminen ja seksuaalisuus : kirjallisuuskatsaus 

  Nikkanen, Reetta; Voutilainen, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada lisää tietoa siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa seksuaalisuuteen, miten seksuaalisuus ilmenee ikääntyneiden parisuhteissa sekä siitä, miksi ikääntyneiden seksuaalisuudesta yleensä ...
 • Tupakoimatta leikkaukseen -tapahtuma Eksoten kanssa 

  Ilves, Heidi; Parviainen, Johanna; Seppä, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää tupakoimatta leikkaukseen – tapahtuma kauppakeskus IsoKristiinan asiakkaille. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ...
 • Psykiatrisiin palveluihin ohjautuvuus 

  Kontiainen, Ulla; Korpinen, Greta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin psykiatrisiin palveluihin ohjautuvuutta, tarjonnan riittävyyttä, tarjottujen palveluiden käyttöä ja palveluiden kattavuutta hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksella saatiin tietoa palveluihin ...
 • Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjausmenetelmiä, vaikuttavuus ja omahoidon tukeminen : kirjallisuuskatsaus 

  Huomo, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, millaisia potilasohjausmenetelmiä ja omahoidon tukikeinoja tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten potilasohjauksessa ...
 • Borrelioosiin sairastuneen arjessa selviytyminen 

  Kosonen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja borrelioosipotilaat käyttävät selvitäkseen arjen toiminnoissa. Opinnäytetyössäni on teoriaosa ja liitteenä Power Point esitys tuloksista, jonka Suomen Lyme ...
 • Ensiapupäivä Kimpisen lukiossa 

  Virtanen, Laura; Mölsä, Maisa; Pietinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ensiapupäivä Kimpisen lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Aihe opinnäytetyölle syntyi kiinnostuksesta akuuttihoitotyöhön ja ensiapuun. Ensiapupäivä ...
 • Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Posti, Reetta; Tiainen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisia näkemyksiä sairaanhoitajilla on eutanasiasta. Eutanasia on puhuttanut viime aikoina paljon yhteiskunnan eri tasoilla. Etenkin eduskuntaan jätetty ...
 • Katkaisuhoitoarvio : sairaanhoitajan työn tueksi 

  Pielismaa, Tuomas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työskennellessäni katkaisuhoito-osastolla olen huomannut, ettei katkaisuhoidon aloittamiselle ole virallisia kriteerejä ja jokainen asiakas arvioidaan yksilöllisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ...

Näytä lisää