Uusimmat viitteet

 • Maria - meret : Reunahuomautuksia luonnosta, ajasta ja taiteesta 

  Vekkeli, Enni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön taiteellinen osuus oli kolmikanavainen animaatioprojisointi Maria. Teoksen kokoavaksi teemaksi nousi pohdinta ajasta. Stop-motion-animaatioissa vuoropuhelua käytiin ajassa tapahtuvan rakentumisen ja katoamisen ...
 • Kauneutta varjoista: kuvia elämänmittaisesta surusta 

  Juvakka, Taru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia wabi-estetiikkaan perustuvaa surun kokemuksen kuvaamista sekatekniikan keinoin. Wabi-estetiikassa korostuvat ilmaisun yksinkertaisuus, hienovaraisuus, herkkyys ja harkittu ...
 • Jälki : Maalauksen prosessi ja abstraktio 

  Takkinen, Onni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käsitellään maalauksen prosessia, taiteen tekemisen etenemistä. Aiheesta kerrotaan subjektiivisesti, käyden läpi taiteilijan omia kokemuksia. Taiteellinen osuus koostuu vapaasti installoiduista maalauksista ...
 • Nudes - maalauksen, materian ja naiseuden välisistä suhteista 

  Kaipio, Sanna-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli purkaa maalauksen kuvallisuutta ja optista katsetta korostavia, maskuliinisia konventioita ja korvata ne maalauksen aineellisuutta, moniaistisuutta ja feminististä näkökulmaa painottavalla ...
 • Ahdistuksen estetiikka – Empatian välittyminen taidekokemuksen kautta 

  Kostiainen, Hanna-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, voiko taidekokemuksen kautta tuntea empatiaa. Taiteellisessa osuudessa tutkittiin, miltä näyttää ahdistus- ja paniikkikohtaus sellaisen ihmisen tulkitsemana, joka ei ole ...
 • Omaa ilmaisua etsimässä 

  Sirén, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Huomioita epävarmuudesta- teos on tekijänsä ensimmäinen taiteilijakirja. Taiteilijakirja tarkoittaa luovasti toteutettua kirjaa, jossa kirjan tavanomaisista ominaisuuksista poiketaan. Nimensä mukaisesti teos esittelee ...
 • Sekamuotoinen projekti vai kelmeä unelma 

  Heiskanen, Pauliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta työstä sekä kirjallisesta osuudesta, joissa kirjallisessa käsitellään nyky-yhteiskunnan tuottamaa muovia, viitaten kaatopaikkoihin ja maailman meriin asti ulottuvaan ympäristöongelmaan. ...
 • Eksistentiaalinen tieto ja subliimi taiteen kokemuksessa 

  Immonen, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön taiteellinen osuus on grafiikan tekniikoilla toteutettu katosta roikkuva veistos. Läpinäkyvyyden ja haurauden avulla teos käsittelee katoavaisuutta ja ihmisen osuutta luonnon kiertokulussa. Teos koostuu ...
 • Honour my curves 

  Suikkanen, Saimi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdittiin naisruumista ja siihen liittyviä ongelmia, niin taidehistorian kuin vallitsevan kulttuurinkin kautta. Opinnäytetyön taiteellisena osiona toteutettiin maalaussarja Honor My Curves. Maalaussarjassa ...
 • Pussy elegance - arkisia kuvia 

  Immonen, Ida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, taiteellisesta työstä sekä kirjallisesta osuudesta. Taiteellisen työskentelyn lopputuloksena syntyi installaatio, joka koostuu 29:stä pyöreisiin kirjontakehiin kiinnitetystä osasta, ...
 • Aika; määrittelemätön illuusio - näkökulmia valokuvan ja ajan suhteesta 

  Rantakylä, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Taiteellinen osuus koostuu valokuvakirjasta ja näyttelykokonaisuudesta Time; an indefinite illusion, jossa yhdistetään omaelämäkerrallista tekstiä ja valokuvia. Kirjassa rikotaan ajallista narratiivia käyttäen mm. ...
 • Horny 

  Järvinen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin maskuliinisuuksia sarviaiheisen korutaideteoksen kautta. Teos koostuu viidestätoista eri materiaaleilla valmistetusta maskuliinisuutta symboloivasta sarvesta, joita voidaan käyttää riipuksina ...
 • Muoto-Kuva-projekti 

  Ilmaranta, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on sarja kolmiulotteisille pinnoille toteutettuja öljyvärimaalauksia. Pohjat ovat vanhoista lakanakankaista ommeltuja täytettyjä 'hahmoja', jotka enemmän tai vähemmän muistuttavat ihmisiä. Maalauksiin ei ole ...
 • Metsänsilmä 

  Mikkilä, Annu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Metsänsilmä-teos on installaatio, joka koostuu kahdesta eläinveistoksesta ja useasta metallisesta kuusikulmaisesta laatikosta. Metsänsilmä-installaatio luo mystisen tilan, jonka sisälle katsoja voi mennä, kokea olevansa ...
 • Mystisen kokemuksen mahdollisuus 

  Posio, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön taiteellinen osa on installaatio, joka sijoittuu pimeään tilaan. Teos perustuu pimeydessä liikkuviin vähäeleisiin valoihin sekä äänimaailmaan. Valot ja äänet esiintyvät syklisesti toistaen noin kahden minuutin ...

Näytä lisää