Uusimmat viitteet

 • Paikkani : Paikan merkitys taiteellisessa työskenelyssä 

  Tikkinen, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää paikkalähtöisyyden, paikkakokemuksen ja paikan hengen vaikutusta ja välittymistä taiteelliseen toimintaan: niin omaani, kuin muutaman muunkin tähän tutkimukseen valitsemani taiteilijan ...
 • Jälkiä hangella - lumen appropriaatio 

  Jokiaho, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tutkimuskysymyksenä on jälkiä hangella - lumen appropriaatio. Voiko talvisen maiseman muistoja, mielikuvia ja tunnelmia välittää kuvataiteen keinoin valkoi-siin marmoriveistoksiin. Kuvataiteessa approprioaatio-käsite voidaan ...
 • Emotionaalinen omakuva 

  Heikkilä, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Emotionaalinen omakuva käsitteli tunteen osuutta taiteen tekemisessä ja kokemisessa. Teksti esitti tärkeimpiä tunneteorioita ja pohti niiden kautta tunteen osuutta mm. intuitiossa ja luovassa työskentelyssä. Teksti tarkasteli ...
 • Sydämen Mestari : Taide sisäisen evoluution välineenä 

  Kamppinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia taiteen ja taideteoksen mahdollisuuksia itsereflektiivisenä työkaluna, mikä sen suhde on henkiseen elämään ja myös taidetta parantavana välineenä. Aihetta lähestyttiin tutustumalla henkisyyden ...
 • Hallitun kaaoksen koodi 

  Hukkanen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön taiteellinen osa on reaaliajassa tapahtuva tietokoneanimaatio Swarm, josta tehtiin sekä näyttelytilassa seinälle heijastettava versio että internetistä ladattava näytönsäästäjäversio. Opinnäytetyön kirjallisessa ...
 • Kulttuuriyrittäjyys taidegrafiikassa 

  Kärki, Hanne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön aiheena oli kulttuuriyrittäjyys taidegrafiikan kontekstissa. Taiteilijoiden yrittäjyys on ajankohtainen aihe ja se on ollut tiiviisti esillä myös Suomen yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Opinnäytetyön ...