Uusimmat viitteet

 • Kriittisyysluokittelu ja ennakkohuoltosuunnitelmien tarkastelu: Kotkamills paperikone 7 

  Silvennoinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kriittisyysluokittelu paperikone seitsemälle sekä tarkastella olemassa olevien ennakkohuoltojen kattavuus luokittelutulokseen verrattuna. Työn tarkoituksena oli parantaa kunnossapidon ...
 • Sähkömoottorikuormitteisen akkujentestausjärjestelmän ohjausohjelman kehittäminen ja akkumittaukset 

  Jokinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoululle osana Tekesin – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen rahoittamaa EVE ohjelmaa, jonka tavoitteena on sähkäajoneuvoihin liittyvän tutkimuksen kehittäminen ...
 • Savonia Solutionsin paikallisohjain 

  Riipi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena on Savonia Solutionsille rakentama paikallisohjain. Ohjain rakennettiin mainostamaan yrityksen osaamista automaatioalan markkinoilla. Opinnäytetyö sisältää tietoa paikallisohjaimen toiminnasta, sekä ...
 • Toimintakuvaukset osana voimalaitoksen automaatiosuunnittelua : Savonian koekattilan toimintakuvasten laatiminen 

  Pukki, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työssä laaditaan automaation toimintakuvausten ensimmäiset versiot Savonia Ammattikorkeakoulun energiatekniikan tutkimuskeskuksen BFB-koekattilaan. Työn teoreettinen tausta muodostuu automaation toimintasuunnittelun ja ...
 • Litiumioniakku aurinkopaneelijärjestelmän osana 

  Suhonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Litiumi on akkuteollisuudessa kiinnostavin alkuaine kahdesta syystä, jotka molemmat johtuvat sen paikasta alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä. Litiumi on kaikkein elektropositiivisin alkuaine ja samaan aikaan kolmanneksi ...
 • Henkilöstöhallintajärjestelmän Käyttöönottaminen – Stora Enso Oyj, Varkaus 

  Talka, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa kokonaan uusi henkilöstöhallintajärjestelmä Stora Enso Oyj Varkauden sellutehtaalle. Opinnäytetyöntekijä vastasi työssään kaikesta järjestelmän suunnitteluun liittyvistä ...
 • Ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmän uusiminen 

  Kelander, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Päättötyöni tavoitteena oli suunnitella uusitun ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmä, sekä tutkia säh-köistystyötä helpottavia toimenpiteitä. Lisäksi tein sähköpiirustukset. Ilmanvaihtokoneen vanha malli, jota päivitettiin, ...
 • Vikakoodinlukija : Mercedes-Benz 

  Hyvönen, Erno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä insinöörityö tehtiin freelancer–tyylisesti ilman yhteistyökumppaneita. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa mikrokontrolleripohjainen vikakoodinlukija vuodesta 1980 vuoteen 1994 valmistettuihin Mercedes-Benz ...
 • Paineviemärilinjan automatiikka : Maavesi - Jäppilä 

  Tuovinen, Nino (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan Maavesi – Jäppilä alueen vesiosuuskunnan jäteviemärilinjaa sekä käytössä olevaa automatiikkaa. Urakka sisältää yli 70 km vesi- ja viemärilinjoja, päättötyössä käsitellään vain paineviemärilinjaa, ...
 • Sellutehtaan laatumittausten kriittisyysanalyysi 

  Boman, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa sellutehtaan laatumittauksien luotettavuutta. Työ oli osa suurempaa Pain Chain projektia, jossa on mukana Savonia ammattikorkeakoulu, Honeywell ja Stora Enso. ...
 • Energiankulutuksen ja lämmön talteenoton valvonta Cromi®-automaatiojärjestelmässä 

  Jalkanen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää energiankulutuksen ja lämmön talteenoton valvontaa UPM Savonlinnan vaneritehtaassa. Sen tarkoitus oli osoittaa, miten laajennettua automaatiojärjestelmää hyödyntäen voidaan ...
 • Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ja integrointi 

  Kähkönen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä toteutettiin Normek Oy:n uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Työ alkoi yrityksen valmistamien tuotteiden valmistusrakenteiden määrittelyllä. Samalla kartoitettiin yrityksen toimintatapa uusien ...
 • Sähkömoottorikuormitteisen akkujentestauslaitteiston toteuttaminen 

  Korhonen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-amk:n Varkauden yksikölle, osana valtakunnallista EVELINA sähköajoneuvohanketta. Opinnäyteyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa sähkömoottorikuormitteinen akkujentestauslaitteisto. ...
 • Asennustyyppikuvien määrittely ja toteuttaminen Comos-suunnittelujärjestelmään 

  Pitkänen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä määriteltiin ja toteutettiin instrumentoinnin asennustyyppikuvia Comos-suunnittelujärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin osana työharjoittelua Andritz Oy:lle. Tavoitteena oli helpottaa projekteissa tapahtuvaa ...
 • Lämmönjakokeskusten testauslaitteiston suunnittelua 

  Nazarova, Elizaveta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella lämmönjakokeskusten testauslaitteisto. Testauslaitteiston tavoitteena on testata HögforsGST Oy:n valmistamia lämmönjakokeskuksia. Työssä tehtiin instru-mentointi- ja automaatiosuunnittelut ...

Näytä lisää