Uusimmat viitteet

  • Sisäisten prosessien kehittäminen Savilahden Auto Oy:ssä 

    Hurskainen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
    Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen sisäisiä prosesseja jälkimarkkinoinnin ja automyynnin välillä. Kohdeyrityksenä toimii Savilahden Auto Oy:n Mikkelin toimipiste, joka on osa Jyväskylän Autotarvike ...
  • PLM-järjestelmäosaamisen taso ja opetuksen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 

    Karttiala, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämän työn aiheena on tuotteen elinkaarenhallinnan osaamisen tason kartoittaminen valmistavan teollisuuden alihankintaverkostossa ja ammattikorkeakouluissa sekä mahdollisten osaamistarpeiden tunnistaminen. Työn lähtökohtana ...