Uusimmat viitteet

 • Käyttöliittymän toteutus lääkeainetabletin vetomurtolujuuden mittalaitteelle 

  Hakanen, Oki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymä lääkeainetabletin murtolujuuden mittalaitteelle PROMIS-keskukselle. PROMIS-keskus on Itä-Suomen yliopiston (UEF), Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ...
 • NEUVOTTELUTILOJEN AV-JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN TUOTTEISTAMINEN 

  Ruotsalainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tarkoitus oli kartoittaa Istekin asiakkaiden käytössä olevia AV-tekniikoita ja koostaa niistä ohje yrityksen sisäiseen käyttöön. Istekki voi käyttää dokumentteja uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja huollon ...
 • USB-ohjelmoinnin oppimateriaalin suunnittelu 

  Hänninen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda opetusmateriaalia, jota voisi käyttää USB-väylän käytön teorian ja käytännön opetuksen tukena. Materiaali jakautuu ohjelmisto-osaan ja teoriaosaan. Ohjelmisto-osa luotiin Arduino ...
 • Tablettipuristimen etäohjaus Omronin sarjaliikenneväylässä 

  Miettinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää ja toteuttaa tablettipuristimen etäkäyttö tietokoneella Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksen farmasian laitoksen prosessilaboratorioon. Laboratorioon on rakennettu ...
 • Plasmaa tuottavan järjestelmän sähköisen toiminnan optimointi 

  Antila, Olli-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin dielectric-barrier discharge (DBD) –tyyppisen plasmajärjestelmän sähköiseen toimintaan. Työn suorituspaikka oli Dublin Institute of Technology (DIT, Irlanti), jossa DBD-plasmajärjestelmällä ...
 • Biosignaalimittalaitteen ohjelmisto 

  Tulimäki, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli firmware-ohjelmiston kirjoittaminen Mega Elektroniikka Oy:n μResponse-biosignaalimittalaitteelle. μResponsella voidaan suorittaa biosignaalimittauksia sellaisenaan, mutta erityispiirteenä ...
 • Ajosimulaattorin elektroniikan soveltaminen ja asennus 

  Pirinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ohjauslaitteiden toteutusta alustavaan prototyyppiin ajosimulaattoria varten. Alustavaan selvitykseen kuului kustannusarvion tekeminen sekä hankittavat laitteet sekä ...
 • Juotosprosessien optimointi 

  Ollikainen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajan Elektropoint Oy:n reflow-uunin, höyryfaasin ja aaltojuotoskoneen juo-tosprosesseja. Työn tavoitteena oli laitteiden nykyisten juotosprosessien ja -profiilien selvittäminen sekä ...
 • Bluetooth Low Energy EKG-lähetin 

  Tikkanen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinaselvitys tarjolla olevista Bluetooth low energy-moduuleista ja mikropiireistä. Tehdyn selvityksen perusteella valittiin yksi tuote, johonka pohjautuvalla kehitysalustalla ...
 • LF RFID -tekniikan korvaaminen UHF RFID -tekniikalla 

  Paananen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työ toteutettiin automatisoituun pesulaan, jossa vaatteet tunnistetaan matalataajuisella etätunnistuksella. Pesulassa oli yritetty korvata matalataajuinen etätunnistusjärjestelmää korkeataajuisella etätunnistusjärjestelmällä. ...
 • Mittausohjelmiston ja käyttöliittymän kehittäminen sekä uuden laitteistokokoonpanon suunnittelu aallotuskartongin painumatestauslaitteelle 

  Niskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella mittausohjelmisto ja käyttöliittymä aallotuskartongin eli flutingin painumatestauslaitteelle. Nykyisen CCT10 -prototyyppilaitteen ohjelmiston kehitykseen lisättiin ...
 • Update for X-Ray Beam Profile Monitor – Motherboard and Firmware 

  Himanen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  The purpose of this thesis was to update the motherboard and the firmware of the X-ray beam profile monitor and to do the needed testing. The work was done for the Instrumental Development Laboratory in University of Hawaii ...
 • Development of High Voltage Power Supply for a Photomultiplier 

  Virta, Vihtori (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Abstract The purpose of this thesis was to develop a 4-channel high voltage power supply for powering Hamamatsu SL10 photomultiplier tubes in the iTop detector. The iTop detector is part of the Belle 2 detector and it is ...
 • Siltojen kunnonvalvonta 

  Pyykölä, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa laitteisto, jolla voitaisiin mitata voimaa ja värähtelyä sekä lähettää mitattu data langattomasti tietokoneelle. Lisäksi tarkoituksena oli tutustua siltojen kunnonvalvontajärjestelmiin. ...
 • Moottoripyörän dynamometrin elektroniikan suunnittelu ja testaus 

  Polat, Berat (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tavoite oli suunnitella, kehittää, rakentaa ja testata prototyyppi dynamometri. Työ on tehty Lekasteel Oy:lle. Dynamometrin kanssa ajetaan ajosimulaattoria oikealla moottoripyörällä. Dyna-mometri kerää moottoripyörästä ...

Näytä lisää