Uusimmat viitteet

 • Ei mitään sanottavaa 

  Airikka, Tatu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lopputyössäni pohdin omakohtaisesti kuvataiteen harjoittamisen ongelmia.
 • JÄRJESTÄ, MUISTA : Muistiinpanoja sarjakuvageneraattorin tekemisestä 

  Sillanpää, Laura; Sivonen, Kristian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käsittelen taiteellista työtäni ja sen syntyprosessia. Tutkin aikaa sarjakuvassa, aikaa järjestyksen määrittäjänä sekä vaihtoehtoisia tapoja järjestyksen luomiseen. Aineistona olen käyttänyt vuosina ...
 • Piirustus kuvataiteessa 

  Savolainen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on käsitelty piirustustaidetta itsenäisenä taiteen lajina, sen historiaa ja merkityksellisyyttä taiteen kentässä. Opinnäytetyön alkuosassa on käyty läpi piirustuksen merkitystä ja käyttötarkoitusta ...
 • Muotokuvauksen eroja maalaten ja valokuvaten 

  Lehtinen, Miila (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään muotokuvan tekemisen eroja ja yhtenäisyyksiä, Vertailu on toteutettu tekijöiden haastattelujen perusteella. Molempia medioita edustaa kaksi oman alansa tekijää, joten kyseessä ei ole mikään ...
 • Yksinäisyyden voima 

  Alanko, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää vastauksia kysymykseen, onko positiivisella yksinäisyydellä merkittäviä vaikutuksia luovan työn tekemiseen. Aihetta käsitellään kirjoittajan oman ammatillisen pohdinnan kautta, ...
 • Keraaminen kuvataide 

  Aaltonen, Rauha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä Keraaminen kuvataide pohditaan käsityöläisyyden ja kuvataiteen rajoja ja niiden yhdistämistä. Tekstissä pohditaan keramiikan valmistamisessa tärkeässä roolissa olevaa teknistä osaamista, sekä objektin ...
 • Metsänpeitto 

  Tölli, Mirjami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin hiljaisuuden käsitettä luonnon hiljaisuuden, hidastamisen ilmiön, ylisukupolvisen vaikenemisen ja hiljaisen tiedon näkökulmista, sekä luonnon parantavaa vaikutusta tutkimusten valossa. Tämä kaikki ...
 • Drag 

  Vapaavuori, Dino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni kirjallinen osuus keskittyy muotokuvasarjani prosessin taltiointiin ja avaa taustoja valitsemiini hahmoihin. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus koostuu seuraavia Drag Queenejä kuvanneista muotokuvista: ...
 • Pirstaloitunut kokonaisuus : Fragmented Totality 

  Kamsula, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tutkin perinteikkään ja digitaalisen taidemuodon välistä rajavyöhykettä. Koen, että näiden kahden ulottuvuuden välillä täytyy olla jokin harmaa vyöhyke. Tätä vyöhykettä lähden ...
 • Kaiku yksinäisyydestä 

  Heikkinen, Karita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön teemana on yksinäisyys, jota lähestyin omakohtaisen kiinnostuksen, sekä kokemuksen kautta. Käsittelen yksinäisyydelle tunnusomaisia piirteitä ja vaikutuksia ihmisen elämään. Kuvailen tämän ja myönteisen ...
 • Jane Doe 

  Pietiläinen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kirjallisen opinnäytteen kahdessa esseessä käsitellään kuolemaa ja lihallisuutta monesta eri näkökulmasta. Tekstissä käsitellään pelkoa ja sen kokemisen muotoja suhteessa kuolemaan. Siinä ei oteta erityisemmin kantaa ...
 • Kuvataide ja ikävaiheet 

  Tala, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on pohtia kuvataidetta ja sen merkitystä ihmisen eri ikävaiheissa. Tekstissä kerrotaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. Aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä ...
 • HALUAN SANOA JOTAKIN 

  Kukkonen, Anna-Linnea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytteessä pureudutaan ajatuksiin yhteiskunnallisen taiteen tuottamisesta, taiteella vaikuttamisen lähtökohtiin, sekä niitä mahdollistaviin vapauksiin tai rajoittaviin esteisiin. Pohditaan kysymyksiä miksi ja ...
 • Olemassa 

  Korvuo, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kirjoittajan taiteellista työskentelyä viimeisen opiskeluvuoden aikana Kankaanpään taidekoulussa. Tuona aikana valmistuneista töistä keskitytään tarkemmin Ihmisen työ -nimiseen yksityisnäyttelyyn ...
 • Maisema ja tunnelman merkitys 

  Enkvist, Vera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsitellään maisemaa lähinnä taiteilijan näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan maiseman merkitystä taiteessa ja yleisemmin itse käsitettä. Tekstissä keskitytään erityisesti ...

Näytä lisää