Uusimmat viitteet

 • Varaston optimointi 

  Palsa, Erkki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö koskee Savonlinna Works Oy:n varaston optimointia. Tarkoituksenani oli saada vähennettyä varastoon sitoutunutta pääomaa, lisätä varaston kiertonopeutta, tehdä ABC-analyysi varastoista, vähentää varastoon ...
 • Kelauskoneen muottirakenteen suunnittelu 

  Viljanen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuitukelauskoneen muottirakenteen suunnittelu Maricon Oy:lle. Työn tavoit-teena oli saada toimivasta muottirakenteesta 3D-malli sekä lujuuslaskennan tulokset. Mallintamiseen käytettiin Maricon ...
 • Puhaltimen akseli- ja moottorilaakereiden värähtelymittaus 

  Sipinen, Hermanni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia värähtelymittausta ja soveltaa sitä karkaisu-uunin puhaltimen ja moottorin ennakkohuoltoon. Karkaisu-uunin puhaltimet ovat tuotannon kannalta kriittisiä, eli jos ne joudutaan ...
 • Varokepohja-automaatiolinjan modernisointi 

  Nurminen, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli Mikemet oy:n varokepohja 218 automaatiolinjan modernisointia. Tarkoituksena oli kehittää kierteitys- ja taivutussolua ja huoltaa se perusteellisesti. Lisäksi tavoitteena oli dokumentoida ja saada ...
 • Laskentapohja ydinvoimalaitosympäristöön tarkoitetun läppäventtiilin lujuudelliseen tarkasteluun 

  Suokas, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän insinöörityön aiheena oli insinööritoimisto Descal Engineering Oy:n käyttöön tulevan laskenta-pohjan tekeminen. Laskentapohja tehtiin ydinvoimalaitosympäristöön tulevan läppäventtiilin lujuudellisen tarkastelun ...
 • Maskun Kalustetalo Oy:n Mikkelin myymälän varastotoimintojen kehittäminen 

  Särkkä, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee huonekaluliike Maskun Kalustetalo Oy:n Mikkelin myymälän varastoto-toimintojen kehittämistä. Tavoitteena oli kehittää uusi toimintamalli myymälän varastoon. Ongelmana oli, ettei varastossa ollut ...
 • Tulevaisuuden sauna 

  Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
 • Autoklaavin jäähdytysjärjestelmän kehittäminen 

  Kangasmäki, Andrei (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän työ tehtiin mikkeliläiselle yritykselle Platom Oy, joka on ydinvoimatekniikkaan keskittynyt asiantuntijayritys. Yritys suunnittelee ja valmistaa uraaniheksafluoridin käsittelylaitteistoa ja jäähdytysjärjestelmiä, tarjoaa ...
 • Kovil Oy:n asennusohjeiden uudistamisprojekti 

  Luukkanen, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy Kovil Oy:n vetokoukkujen asennusohjeiden uusimiseen. Lähtökohtana oli uusia nykyisten, yksinkertaisten asennusohjeiden rakenne ja valmistustapa vastaamaan kansainvälistymisen vaatimuksia ja ...
 • Uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Meriläinen, Miika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön aiheena oli liiketoimintasuunnitelma uudelle perustettavalle yritykselle, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille lämpökamerakuvaus- ja otsonointipalveluja. Tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma, ...