- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Aktiebolag i Finland och Brasilien: att starta ett aktiebolag 

   Hykkyrä, Malin; Andersson, Priscilla (2023)
   Syftet med det här examensarbetet är att se hur man går tillväga för att starta ett aktiebolag och beskattningen av aktiebolag i Finland och Brasilien. Undersökningen går ut på att jämföra ländernas definition av aktiebolag ...
  • Visionen om Chop Up: hitta problemet för lösningen - att bekräfta ett behov och skapa ett värdeerbjudande 

   Mattsson, Jack; Bergström, Jonathan (2023)
   Det här arbetet har sin grund i en affärsidé för ett fiktivt startup bolag kallat Chop Up som bearbetar lokalt producerade grödor för försäljning till lokala restauranger och storkök. Arbetet kretsar kring att undersöka ...
  • Optimering av driftprofil M/S Viking Grace 

   Westerberg, Andreas; Linte, Gheorge; Sjölund, Lars (2023)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten för att minska bränsleförbrukningen på M/S Viking Grace och räkna ut eventuella besparingar. Resultatet baseras på datainsamling, beräkningar och analys av ...
  • Hållbarhet inom IT-sektorn 

   Sjöberg, Filip (2023)
   I mitt examensarbete kommer jag att utforska IT-sektorns miljöpåverkan med fokus på molntjänster. Problemet är den konsumtion av el och vatten som dessa medför. Jag kommer även utforska vad företag gör för att minimera sin ...
  • Cirkulärt mode: affärsmodell för en online second hand/outletbutik 

   Popov, Marija; Zukovski, Ivana (2023)
   Syftet med vårt arbete är att utforma en affärsmodell för eventuell uppstart av en online second hand/outletbutik. Arbetet beskriver olika teoretiska delar för en affärsmodell och utformar en personlig affärsmodell för ...
  • Kompetensbaserad rekrytering - personlighetstest som en del i processen 

   Englund, Marika; Sedin, Linda (2023)
   Vårt examensarbete undersöker hur en kompetensbaserad rekryteringsprocess går till samt om personlighetstester är en nödvändig del i processen. I denna rekryteringsprocess använder man sig av utvalda kompetenser för rollen, ...
  • DATAINSAMLING OCH VISUALISERING AV MQTT-data 

   Hansson, Elina; Karpov, Konstantin (2023)
   I det här examensarbetet har vi genomfört en insamling och överföring av data från ett befintlig PLC-system, skapat databasstrukturer för lagring av data samt implementerat mjukvara för visualisering av datan. Syftet var ...
  • CSRD i teori och praktik - Utveckling från frivillig redovisning till lagstadgad rapportering 

   Sjöblom, Veronica; Mattsson, Susanne (2023)
   I detta arbete klargör vi skillnaden mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering och arbetet omfattar utvecklingen av CSRD samt innebörden av det.
  • Hållbar turism och dess påverkan på resebeteende 

   Malm, Johanna (2023)
   Examensarbetet undersöker den unga generationens tankar kring hållbar turism och hur det påverkar deras resebeteende. Undersökningen omfattar de ekologiska, sociokulturella och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Turismbranschen ...
  • Evenemangens inverkan: betydelsen av Rockoff för åländska serviceverksamheter 

   Lindstedt, Johanna (2023)
   Detta examensarbete undersöker hur samhället påverkas av evenemang. Inom teoridelen tas fördelar och nackdelar med olika evenemang upp såväl som eventuella olika roller inom samhället. Caset är Rockoff på Åland som är en ...
  • Åländska organisationers erfarenheter av headhunting 

   Baumgartner, Sofia (2023)
   Examensarbetet handlar om headhunting och erfarenheterna av metoden hos åländska organisationer. Jag är intresserad av att utreda hur arbetsgivarna upplever metoden och vilka erfarenheter de har av den. Syftet med arbetet ...
  • REST-API FÖR KOMMUNIKATION MED BANKID 

   Bergström, Joakim (2023)
   Syftet med detta arbete är att modernisera en modul för BankID. Den nuvarande integrerade implementationen bryts ut till en självstående applikation med vilken det är möjligt att kommunicera med hjälp av ett REST-API. Denna ...
  • Nålstick - ett nödvändigt ont: en litteraturöversikt 

   Ingerström, Simone (2023)
   Bakgrund: Nålar är mycket vanligt förekommande i vårdmiljöer. Att lida av nålrädsla kan därför innebära stora svårigheter för patienter med denna typ av rädsla. I kombination med bristande bemötande kan denna rädsla i ...
  • Påverkar hygienfaktorer människans motivation att jobba inom HoReCa-branschen? En överblick över PAMs kollektivavtal 

   Kaski, Oscar (2023)
   Detta examensarbete behandlar Abraham Maslows och Fredericks Herzbergs motivationsteorier och hur de korrelerar med den rådande personalbrist som finns inom hotell- och restaurangbranschen. Detta arbete behandlar också de ...
  • Elektronisk skeppsdagbok 

   Aalto, Sebastian; Rinne, Rasmus (2023)
   I vårt examensarbete skriver vi om elektronisk skeppsdagbok. Bakgrund och syftet med det här arbetet är att undersöka användningen samt skapa en manual (Navisailor 4000) till skolfartyget Michael Sars på svenska. För ...
  • Hållbar finansiering, en studie om hur bankerna på Åland implementerar hållbar finansiering 

   Grönlund, Leonard; Eriksson, Andreas (2022)
   I detta examensarbete kommer vi att undersöka hur övergången till en mer hållbar finansiering påverkar bankerna. Arbetets syfte är att ta reda på hur två aktörer i finanssektorn, Ålandsbanken och Andelsbanken, implementerar ...
  • Ekonomisk inflation: hur har köpare och säljare påverkats? 

   Yonakhir, Viktor; Henriksson, Ted (2022)
   Vårt examensarbete handlar om den pågående ekonomiska inflationen. Syftet är att ta reda på hur köpare och säljare av livsmedel och produkter har påverkats av inflationen ekonomiskt. I vår teoridel står det om tidigare ...
  • Kryssningsturism i de polära regionerna - hur ser dess framtid ut? 

   Brummer, Constantin (2022)
   Kryssningsindustrin är en snabbt växande form av turism. Den är störst i Karibien, Europa och Alaska. Kryssningsresor till de polära regionerna är mindre vanligt men antalet resenärer som kommer hit fortsätter att öka. De ...
  • Evenemangsplanering: planering av Jakobsdagar på Stadshotellet i Jakobstad 

   Nybacka, Cathrine (2022)
   I mitt examensarbete tar jag först upp olika modeller och teorier kring evenemangsplanering. Undersökningen jag har gjort handlar om hur Stadshotellet i Jakobstad planerar det årliga evenemanget Jakobsdagar. För att få ...
  • Webbaserad synthesizer: ett digitalt piano i webbläsaren 

   Rosenback, Mathias (2023)
   Syftet med det här examensarbetet är att skapa en webbaserad synthesizer med inspelningsfunktionalitet. Jag har valt detta projekt då jag har ett stort intresse av musik men även webbaserad utveckling och design. Hela ...