"Äppel, Simon" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Planering av 20 kV jordkablar i Trimble NIS 

      Äppel, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Detta examensarbete behandlar planering av 20 kV jordkabelinstallationer och vilka lov som krävs för att ett jordkabelprojekt skall få utföras. Planeringen har gjorts för ett projekt i Koskenkorva där Despro Engineering ...