"Åbonde, Conny" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ibruktagning av informationssystem vid Jakobstads Energiverk 

      Åbonde, Conny (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
      I detta arbete beskrivs hur det historiska informationssystemet HIS600 fungerar och tillämpas i ett elkraftsystem. HIS600 är en extension till kontroll- och övervakningssytemet MicroSCADA. Målet med arbetet var att ibrukta ...