"Åbrandt, Daniel" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Projektering av parhus 

      Åbrandt, Daniel (2019)
      Detta examensarbete behandlar en projektering av ett parhus i Närpes. Arbetet omfattar 15 studiepoäng och beställaren är eget företag. Syftet med arbetet var att skapa en modell för framtida användning i det egna företaget ...