"Ågholm, Rasmus" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Kartläggning av vattenskador : Handbok för fuktkartläggare 

      Ågholm, Rasmus (2019)
      Det här examensarbetet är ett beställningsarbete gjort åt Cramo Finland Oy. Arbetets syfte var att utveckla en lättförståelig handbok åt Cramo Finlands nyanställda fuktkartläggare. Handboken skall gå hand i hand med den ...