"Ågren, Rebecca" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Barncancer - Föräldrarnas upplevelser : En kvalitativ studie 

      Ågren, Rebecca; Wentin, Alexandra (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      Vårt syfte med detta examensarbete är att vi vill få ökad förståelse för vilka olika typer av känsloprocesser som föräldrarna går igenom, samt kartlägga deras stödbehov, när deras barn drabbats av cancer. Vi vill även ...