"Öfverström-Sundqvist, Yvonne" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Barns rätt till delaktighet : Arbetsmodell för att öka barns inflytande i daghemmet 

   Roiha, Maria; Mattsson, Linda; Öfverström-Sundqvist, Yvonne (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Detta examensarbete görs inom projektet Det resilienta barnet. Avsikten med projketet är att utveckla resursförstärkande modeller, metoder och material för daghem vars målsättning är att stärka resiliensen hos målgruppen ...
  • Feedback på arbetsplatsen : från medarbetare till medarbetare 

   Öfverström-Sundqvist, Yvonne; Mattsson, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Feedback är ett verktyg för arbetsgrupper och genom regelbunden feedback blir organisationen mer effektiv och lönsam. En öppen feedbackkultur förebygger även sjukfrånvaro och mobbning samt bidrar till personlig kompetensutveckling ...