"Öhman, Beda" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Kalvens utveckling från födsel till produktion 

      Öhman, Beda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
      Syfte med detta arbete är att få reda på vilken skötsel som är bäst för kalvens utveckling och hälsa. I arbetet beskrivs olika faktorer som påverkar hurudan mjölkko det blir av kalven. Målet med detta arbete är att få ...