"Aalto, Matias" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ventilationsalternativ för passivhus 

      Aalto, Matias (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
      Detta examensarbete är en redogörelse för vad energihus är med speciell tonvikt på passivhus. I arbetet beskrivs vad passivhus är och hur man uppnår ett slutresultat som uppfyller definitionerna på ett sådant. En stor del ...