"Aarnio, Gunilla" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Förändringsinriktade samtal med diakoniklienter 

      Aarnio, Gunilla (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
      Arbetet är en studie av vad ett förändringsinriktat arbetssätt innebär och hur det kan användas i samtal med diakoniklienter. Undersökningsmetoden är litteraturstudier och jämförelse av samtalsmodeller som används inom ...