"Abdullah Ali, Kaniaw" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Arbetsansökning med webbaserad portfolio 

      Abdullah Ali, Kaniaw (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Syftet med detta examensarbete var att ge arbetssökande inom branschen för informationsbehandling och andra branscher inom IT-området en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens ...