"Abrahamsson, Anders" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Etablering av vindkraftverk 

      Abrahamsson, Anders (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Detta examensarbete fördjupar sig i frågan hur lantbrukare och markägare själva skulle kunna investera i vindkraft. Arbetet är i huvudsak en litteraturstudie, där tekniska, ekonomiska samt samhälleliga aspekter som berör ...