"Baarman, Alexander" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Utveckling av sprängdegshantering i knådhus 

      Baarman, Alexander (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Detta examensarbete är ett beställningsarbete gjort för sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö. Syftet med examensarbetet är att utveckla hanteringen i knådhusen med tanke på fysisk belastning, ergonomi, tidsanvändning och ...