"Back, Jannike" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • 62/38 

      Back, Jannike (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      62/38 är mitt examensarbete som handlar om genusperspektiv inom bildjournalistik.