"Back, Jonny" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Konstruktion av modulär avrullningsenhet 

      Back, Jonny (2020)
      Detta examensarbete har utförts på uppdrag av den interna konstruktionsavdelningen vid Mirka Ab i Oravais. Företaget tillverkar avancerade slipmaterial, slipmedel och handhållna slipverktyg främst för export. Mirka har ...