"Back, Marcus" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Dimensionering och kostnadsjämförelse av stål- och trästomme 

      Back, Marcus (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Ingenjörsarbetets huvudsakliga syfte har varit att dimensionera och kostnadsjämföra två stommar i olika material för en hall på 450 m2. Beställare av detta ingenjörsarbete är Robert Söderlund. Som stommar valdes ett ...