"Back, Rasmus" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Manual om montage och uppspänning av GWS-stag 

   Back, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syftet med det här examensarbetet var att skriva en manual om GWS-stag med fokus på injektering och uppspänning av stag. Beställaren för detta arbete var YIT Sverige AB som jag även gjorde min FFU-praktik hos. YIT Sverige ...
  • Robotisering inom ekonomiförvaltning 

   Back, Rasmus (2019)
   Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad som kan bli robotiserat inom ekonomiförvaltningen och hur framtiden kommer att se ut inom ekonomiförvaltningen samt nyttan med robotiseringen. Ytterligare var syftet ...