"Back, Sandra" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Faktorer som påverkar inköpsprocessen från Sydkorea 

      Back, Sandra (2019)
      Handel mellanföretagbelägna i olikaländer kan medföra kulturellaoch praktiskaproblem vilkakan leda till missförstånd mellan parterna. Det har bevisats att kulturkännedom leder till bättre tillit mellan handelspartner ...