"Backlund, Andreas" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Studie i den finske sjöfararens attityd till höjd pensionsålder 

      Backlund, Andreas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
      Denna avhandlings syfte var att utreda den finska sjöfararens attityd till det nya pensionssystemet som trädde i kraft 1.1.2016. Med fokusering på den höjda pensionsåldern. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ ...