"Carina, Fant" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie 

      Emmi, Järvinen; Carina, Fant (2020)
      Syftet med detta arbete är att ta reda på daghemspersonalens kunskap om hjärt- lungräddning och fria luftvägar på barn, samt vilken kunskap daghemspersonalen behöver för att kunna agera rätt vid en återupplivning. Studien ...