"Carlson, Sandra" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Design av produktkatalog : Case: Hydrolink Oy Ab 

      Carlson, Sandra (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
      Ämnet för detta examensarbete är design av Hydrolink Oy Ab:s produktkatalog. Syftet med arbetet är att planera och framställa en produktkatalog genom litteraturstudier och praktiskt utförande. Syftet för uppdragsgivaren ...