"Carlsson, Casper" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Energicertifikat och lufttäthetsmätning av småhus 

      Carlsson, Casper (2019)
      Detta examensarbete behandlar två separata ämnen som till en del hör ihop med varandra, det vill säga energicertifikat och lufttäthetsmätning. Examensarbete första del går ut på energicertifikat med basinformation och en ...