"Haglund, Janina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Förebyggande arbete bland gravida mödrar med riskbruk av alkohol 

      Haglund, Janina (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
      Examensarbetet är framställt inom projektet familjehuset vars syfte är att utveckla familjehusverksamheten genom mångprofessionellt och resursförstärkande arbete. Detta arbete fokuserar sig på riskbruk av alkohol bland ...