"Haglund, Jenni" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Barncentrerad videoobservation : en modell för observation av barns samspel 

      Haglund, Jenni; Kytöläinen, Hanna; Eksten, Charlotta; Rönnberg, Sabina; Sinclair, Maria (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
      Detta examensarbete har gjorts inom projektet ”Det resilienta barnet”. Projektets mål är att utveckla resursförstärkande modeller, metoder och material för daghem. Examensarbetets syfte är att utveckla en barncentrerad ...