"Jaakkola, Riina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Barns psykosociala hälsa i skolmiljö 

   Nysand, Maria; Hannus, Martina; Jaakkola, Riina (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Vårt examensarbete ingår i ett delprojekt i KLUCK2 och syftar till att undersöka skolan som fysisk och psykosocial miljö. Ämnesområdet för examensarbetet är barns psyko-sociala hälsa i relation till mobbning, stress och ...
  • Ungdomars psykosociala hälsa i skolmiljö : - en kvantitativ studie inom KLUCK 2 - projektet 

   Hannus, Martina; Pynnönen, Maria; Jaakkola, Riina; Järvinen, Anna; Lillthors, Emily (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med detta utvecklingsarbete är att spegla ett empiriskt material som berör mobbning, stress och trivsel i skolan bland ungdomar i Österbotten mot de resultat som litteraturen ger (Järvinen, Lillthors & Pynnönen, ...