"Jahnsson, Johanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Implementering av en audiovisuell handledningsfilm 

      Hämäläinen, Sanisa; Gröndahl, Krista; Jahnsson, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      Vårt examensarbete är den avslutande delen inom Yrkeshögskolan Novias projekt “Tillsammans för mångprofessionell handledning”. Syftet och målet med vårt examensarbete är att producera en audiovisuell handledningsfilm för ...