"Jakobsson, Sigbritt" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Verksamhetsmodell för klinisk specialistsjukskötare inom kärlkirurgin 

      Jakobsson, Sigbritt (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
      Syftet med studien är att utveckla en verksamhetsmodell för en klinisk specialist sjukskötare inom kärlkirurgisk vård, främst för vård och uppföljning av nedre extremitets arterioskleros (ASO) patienten. Frågeställningarna ...