"Jansson, Anton" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Design av värmeugn 

      Jansson, Anton (2019)
      Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Botnia Marin Oy Ab i Malax. Företaget tillverkar Targabåtar som säljs över hela världen. Examensarbetet har gått ut på att planera, designa och bestämma material för en ...