"Jansson, Gunilla" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Mångprofessionellt arbetsteam inom geriatrisk rehabilitering 

      Jansson, Gunilla (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Utifrån ett projekt om rehabilitering av äldre inom Geriatriska kliniken vid Ålands Hälso och Sjukvård handlar utvecklingsarbetet om att förbättra kommunikationen mellan olika yrkesroller och skapa ett bättre rehabiliterande ...