"Läckström, Johanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Trafficking - att känna igen och agera : Projektet: Papperslösa 2018 -de icke önskade? 

   Lamb, James; Modig-Eklund, Janica; Kosomaa, Marina; Läckström, Johanna; Ylä-Lahti, Mervi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Examensarbetet är en del av projektet "De papperslösa - de icke önskade", som startades upp 2017 av Finlands Röda Kors i Åbo. Syftet med projektet 2018 är att implementera resultatet ute i samhället. Detta arbete handlar ...
  • Trafficking - att känna igen och agera : Projektet: Papperslösa 2018 -de icke önskade? 

   Läckström, Johanna; Kosomaa, Marina; Lamb, James; Modig-Eklund, Janica; Ylä-Lahti, Mervi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Examensarbetet är en del av projektet "De papperslösa - de icke önskade", som startades upp 2017 av Finlands Röda Kors i Åbo. Syftet med projektet 2018 är att implementera resultatet ute i samhället. Detta arbete handlar ...