"Lähteenpää, Tii" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Redesign av ByaNytt 

      Lähteenpää, Tii (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Syftet med mitt lärdomsprov har varit att formge en ny och fungerande layout för tidningen ByaNytt. Jag har samarbetat med Kustmedia som står för tidningens innehåll. Jag har funderat över tidningens identitet och arbetat ...