"Långsjö, Simon" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Enhetstestning : En implementation i .NET 

      Långsjö, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Detta examensarbete utfördes åt Oy Abilita Ab i Jakobstad. Examensarbetet behandlar vad enhetstestning i .NET innebär och hur man implementerar och använder det med Microsoft Visual Studio. Uppgiften var att lära mig och ...