"Löflund, Frans" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Konditionsgranskning / underhållsplan 

      Löflund, Frans (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
      Vasa stads fastighets bolag Pikipruukki äger över hundra fastigheter i Vasa regionen. Min uppgift blev att undersöka Svangatan 1, fastställa reparationsbehov samt uppgöra en tidsplan med kostnader. I detta arbete förklaras ...