"Magnusson, Kim" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Flytande Bastu 

      Magnusson, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Planen med examensarbetet är att få tillräckligt med information kring de krav och lov som gäller för en flytande bastu för att själv kunna konstruera en på lagenligt sätt. Detta examensarbete inleds med att gå in på ...