"Malaska, Mikael" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Digital resurshantering för små och medelstora byggföretag 

      Malaska, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet är gjort på basen av ett redan befintligt resurshanteringsprogram, Waremann. Programmet har ...