"Malin, Janne" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Utnyttjande av 3D-scanning vid skapande av digital modell 

      Malin, Janne (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      Examensarbetet ger en redogörelse för hur 3D-scanning kan utnyttjas vid skapande av en digital modell. I arbetet beskrivs 3D-scanning på en allmän nivå. Med hjälp av 3D-scanning är det möjligt att förvandla vilket objekt ...