"Malmberg, Christoffer" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Uppföljning av förnyelseresultaten i Västra Nyland 2015 

      Malmberg, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Som uppdragsgivare fungerade Metsä Group och min uppgift var att granska förnyelsekedjan för 2015. Till förnyelsekedjan hör markberedning och skogsodling. Jag utförde denna gransk-ning eftersom koncernen årligen utför denna ...