"Qorbani, Fereshteh" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Hybrid solution Solar assisted ground source heat pumps (SAGSHP) 

      Qorbani, Fereshteh (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
      I det första steget presenteras geotermisk energi, värmepumpsteknik och olika typer av värmepumpar. Det diskuteras och analyseras om komponenter i värmepumpar och dess prestanda samt diskussioner om solenergi och olika ...