"Qvarnström, Gustaf" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Fastighetsvärdering : värdering av Vasaesplanaden 13 

      Qvarnström, Gustaf (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Examensarbetet behandlar en fastighetsvärdering av en centralt belägen fastighet i Vasa. Uppdragsgivare är fastighets och disponentbolaget Halli Oy. Här beskrivs tillvägagångssättet vid en fastighetsvärdering, vilka ...