"Qvist, Sebastian" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Planering av webbaserad evenemangskalender 

      Morberg, Mathias; Qvist, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      I detta examensarbete görs en detaljerad planering av ett webbaserat evenemangssystem. Det görs en analys över behov och tillvägagångssätt för evenemangsbesökare samt arrangörer, och utgående från analysen skapas ett ...