"Rahja, Hannes" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Då planer blir verklighet - en företagsstart : bestLab Oy 

      Rahja, Hannes; Snellman, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Abstrakt Examensarbetets huvudsyfte är att beskriva hur en företagsetablering kan gå till baserat på teoribildning och egen praktik. Delsyftet är att, om möjligt, inspirera unga ingenjörer att se företagande som ett ...